Ismerkedés a Zend keretrendszerrel

Az ismerkedés első lépését a feldolgozás megértésével kezdem. Megfigyelem és tanulmányozom, hogy a böngészőben kiadott url-t hogyan dolgozza fel és milyen folyamatok zajlanak le a háttérben.
 1. Kérés érezik a böngészőtől
 2. Bootstrap folyamat
  A böngészőben kiadott kérés közvetlenül a Bootstrap file -hoz kerül, ami régebben maga az index.php volt. Ez az alkalmazásunk belépési pontja. Az 1.8 -as Zend verziótól a Zend_Application osztállyal tudjuk az erőforrások és a környezet inicializálását megtenni és elkészíteni a saját bootstrap metódusunkat. A bootstrap tartalmazza a környezeti beállításokat, hiba loggolási szint beállítását, a könyvtárak elérési útjait, az időzónát stb … Továbbá itt a frontcontrollert példányosítja (szigorúan csak egy változat létezhet belőle) és elvégzi a dispatch -et. Tehát az index.php letisztul és csak a Zend_Application osztály példányát tartalmazza az application.ini config fájlt a konstruktorában átadva. Az alkalmazás Bootstrap-ja pedig a Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap alaposztályból fog származni, ezáltal átláthatóvá és alkalmazás specifikussá teszi a beállításokat.
 3. Front Controller vezérlés
  A front controller felelős a további feldolgozásért, vagyis a kapott url alapján meghatározza a szükséges action-t és a controller osztályt a Zend_Controller_Request_Http objektum segítségével, ami tartalmazza a kérés értékeit. A következők objektumokat használja fel:
  Zend_Controller_Router_Rewrite:
  Ez az osztály felelős a modul/controller/action/parameter feldolgozásért. A meghatározás után a Zend_Controller_Request_Http osztályt felhasználva átadja az informácókat a dispatcher -nek. A rewrite osztályt úgy alakították, ki mint a webszerverek mod_rewrite modulját csak tisztán php -ban. A rewrite routernek 6 féle típusa van.
  Zend_Controller_Dispatcher_Standard:
  A fő feladata, hogy a Request objektumból meghatározza a modul/controller/action/parameter -t és meghívja az adott vezérlő osztály Zend_Controller_Action egy példányának metódusát. Fontos kiemelni, hogy a Front controller folyamat során egy plugin brokert is megvalósít. Vagyis, ha bármilyen esemény bekövetkezik a feldolgozás során azt le tudjuk kezelni a saját alkalmazásunkban. (Például egy nem létező controllert akarunk meghívni.) Ez egy külön lehetőség a fejlesztőnek, hogy kiterjessze a dispatch folyamatot úgy, hogy magát a front controller osztályt kellene kibővíteni. Ez egy Intercepting Filter Pattern -ra emlékeztet, amikor is a feladat, hogy hogyan tudunk a lekérés előtt vagy után valamilyen tevékenységet végrehajtani
 4. Zend_Controller_Response_Http: A Request obkektum párja. Három féle típusú információt tárol: header(Http header), body(amit vissza akarunk küldeni a kérőnek), exception.
Összefoglalva:
A feldolgozásból is látszik, hogy egy jól megtervezett általános sémára épülő webalkalmazás működését valósítja meg. Tehát nem egy Pistike által írt rapid php turkálmányról van szó. Ez az amiért megtetszett. és ez alapján joggal nevezheti magát a keretrendszer egy vállalati szabványnak.
Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter


This entry was posted in ZF Certificate and tagged . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.